• محمد... فروشنده کلیه O+
  • متولد 1366 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به نام خدایی که هرچه داریم ازاوست...آنچه که نداریم مصلحت اوست...باسلام.فروش کلیه باگروه خونیoمثبت.قیمت:ت.به دلیل برخی مشکلات.باتشکر.یاحق.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه