• علی زالی لاهرودی خریدار کلیه B+
  • متولد 1362 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به یک واحد کلیه با گروه خونی +Bخیلی فوری فوری نیازمندیم.اهداء کننده ترجیحا از استانهای آذربایجان شرقی ،غربی،اردبیل،زنجان و شهرستانهای تابعه باشد.
    یاعلی(ع )

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه