• مجید 09187271330 فروشنده کلیه A+
  • متولد 1378 از استان زنجان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به علت مشکل مالی کلیمو میفروشم آزمایش اچ ال ای و سونگرافی ازکلیه هام دارم بیست.یک ساله هستم و قیمت صدو پنجاه تومن خریدار واقعی زنگ بزنه صفر نهصدو هیجده .هفتصدو بیست هفت. سیزده .سی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه