• بدری زاده خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیاز فوری به خرید - قیمت توافقی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه