• مسعود علیزاده فروشنده کلیه B+
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ساله - وضعیت جسمی کاملا سالم با قد و وزن نرمال - بدون استعمال دخانیات سیگار و قلیان - ( گروه خونی B مثبت میباشم و میتوانم به گروههای B مثبت ، B منفی ، AB مثبت و AB منفی اهدا کنم ) - آزمایش HLA و آزمایش PRA انجام شده - در انجمن حمایت از بیماران کلیوی شعبه کرج دارای پرونده میباشم - قیمت میلیون مقطوع (حق انجمن میگیرم+خودم) - شماره تماس و
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه