• علیرضاجهاندید فروشنده کلیه O+
 • متولد 1377 از استان کرمان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام فروش کلیه ب خاطر دلایل. شخصی...فوری
  o+
  خیلی فوری هستش
  قیمت هشتادمیلیون با خریدار کنارمیام
  فوری

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه