• ک.کیانی خریدار کلیه O+
  • متولد 1353 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا"در صورت داشتن آزمایش چکاب اولیه و سونو گرافی
    تماس بگیرید.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه