• علی صابریان فروشنده کلیه O+
 • متولد 1369 از استان فارس
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات باسلام
  فروش کلیه وقستی از کبد ب علت نیاز شدیدمالی
  کلیه:میلیون ت
  کبد: میلیون ت

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه