• محمدعلی قاسمی خریدار کلیه B+
  • متولد 1353 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند کلیه هستم لطفا فروشنده تماس بگیره با دلال و واسته حرف نمیزنم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه