• مصطفی ع فروشنده کلیه B+
  • متولد 1364 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بدون استعمال مواد مخدر ...با رضایت نامه همسرم.... برگه ازمایش..نیاز مبرم به پول ..سن هرچه کمتر باشد تخفیف می دم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه