• احدی خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان قم
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند کلیه با گروه خونی O مثبت، کسانی که آزمایشات اولیه را انجام دادند و ساکن قم ، تهران یا البرز هستند، تماس بگیرند.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه