• کیوان بدل زاده فروشنده کلیه B+
  • متولد 1369 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به دلیل نیاز مالی فروشنده هستم. ساله و سالم.
    قیمت میلیون ( فوری)

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه