• علی گلی خریدار کلیه A+
  • متولد 1355 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی آ مثبت . ترجیحا تهران یا شهر های نزدیک . قیمت زیر میلیون تومان .
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه