• جبار جلالی خریدار کلیه A+
 • متولد 1345 از استان خوزستان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات متولد
  گروه خونی A+
  ساکن اهواز
  نیازمند ضروری کلیه
  لطفا از قبل ازمایش سلامت کلیه داده بشه
  تمام هزینه های رفت و برگشت و ازمایش بافت بر عهده من هستش

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه