• شکری خریدار کلیه B+
  • متولد 1373 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه زیر سال هستم سالم و بدون مریضی باشه آزمایش اچ ال ای انجام داده باشه عمل پیوند هم تهران انجام میشه فوری فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه