• کریمی خریدار کلیه A+
 • متولد 1368 از استان البرز
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات کلیه سالم و بدون مشکل
  ورزشکار و آقا باشد
  حتما ساکن تهران و کرج باشد

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه