• رسول شمسی خریدار کلیه B+
  • متولد 1346 از استان آذربایجان غربی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات اهل و ساکن پیرانشهر هستم.
    خریدار یک عدد کلیه با گروه خونی B+ ، لطفا فقط ازاستان آذربایجان غربی

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه