• عبدالسلام میران زهی خریدار کلیه O+
 • متولد 1369 از استان کرمان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات نیازمند و خریدار یک کلیه او مثبت هستم ،
  با قیمت میلیون تمام آزمایشات انجام شده و معطل اهداء کننده هستند ،
  اهداء کننده محترم لطفا تماس بگیرید ،


  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه