• معصومه صدر خریدار کلیه O+
  • متولد 1346 از استان گیلان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات اینجانب خریدار کلیه با گروه خونی o در گیلان بویژه در رشت ترجیحا در سال هستم.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه