• Fr فروشنده کلیه O+
  • متولد 1380 از استان آذربایجان غربی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باید دیه بدم ملیون کلیه ام را میفروشم وکمتر از صدوپنجاه نمیدم ورزش کارم قدم یک وهشتاده وزن هشتادوسه کیلو
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه