• خریدار خریدار کلیه O+
  • متولد 1348 از استان مرکزی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ازمایشاتم تکمیل واماده پیوندم
    لطفا اگه کسی ازمایش اچ ال ای داره تماس بگیره

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه