• م فروشنده کلیه O+
  • متولد 1375 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه o+فوری ب دلیل مشکلات مالی تمام ازمایشات و سنو اماده است لطفا خریدار تماس بگیره
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه