• ش رحماني فروشنده کلیه O+
  • متولد 1363 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات من خانوم ساله هستم بدون مصرف دخانيات و الكل بعلت نياز مالي كليه خودم رو ميفروشم در صورت نياز تماس بگيريد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه