• مبین ابراهیمیان خریدار کلیه A+
 • متولد 1370 از استان آذربایجان غربی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه هستم گروه خونی A+
  سن تا یال باشد
  وزن کیلو تا باشد از اهدا کننده محترم خواهش دارم تماس بگیرد با دو شماره زیر هر استانی باشه خریدارم


  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه