• نادرمینوهی خریدار کلیه O+
  • متولد 1368 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام نیازمندخریدکلیه باگروه خونیo+باقیمت توافقی هستم ترجیحاًاهداکننده خوزستانی باشه ضمناًعمل پیونددرتهران صورت میگیره
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه