• سعید عنصری خریدار کلیه A+
  • متولد 1367 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا فقط افرادی که دارای ازمایش HLA میباشند پیام بدهند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه