• سجاد س خریدار کلیه B+
 • متولد 1366 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه +B.
  قیمت توافقی

  افرادی که ازمایشHLA دارن تماس یا واتساپ پیام بدن. پرونده تشکیل شده در بیمارستان لبافی نژاد تهران.

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه