• فروش کلیه فروشنده کلیه O+
  • متولد 1366 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام فروش فوری کلیه سالم آزمایش سونا دادم فقط به دلیل مشکل مالی هرجاهم بگیدمیام
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه