• ل.ج خریدار کلیه A+
  • متولد 1360 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام به یک کلیه +A نیازمندیم. بیمار فرزند کوچک دارد و نیازش فوری است.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه