• یاسین بخش شیخ زاده خریدار کلیه B+
  • متولد 1357 از استان سیستان و بلوچستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سالم جوان باشد عمل پیوند در زاهدان انجام می شود
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه