• سید م ف فروشنده کلیه O+
 • متولد 1372 از استان گیلان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات با نام و یاد خداوند جان و خرد
  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
  لطفا،خواهشنا،،،فقط پیامک پاسگو هستم.
  اول پیامک بدید بتونم تماس میگیرم.

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه