• مهدی جهانگیری فروشنده کلیه AB+
  • متولد 1374 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده کلیه AB + هستم و قیمت میلیون تومن .
    هر زمانی بخواید من آماده پیوند و عمل جراحی هستم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه