• سلمان عجمی خریدار کلیه AB+
  • متولد 1358 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا کسانی که آزمایش HLA دارند. تماس بگیرند.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه