• طاهر فروشنده کلیه A+
  • متولد 1366 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات مایل به فروش کلیه ویا نیمی از کبد هستم گروه خونی A+
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه