• شهناز توکلی خریدار کلیه O+
  • متولد 1356 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند فوری کلیه هستم. حتما رضایت فروشنده واقعی را جلب خواهم کرد.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه