• بهزاد مالدار فروشنده کلیه B+
 • متولد 1376 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام. گروه خونی B+ مشهد یا زاهدان.
  بدلیل نیاز شدید مالی مجبورم
  وضعیت جسمی سالم بدون سابقه بیماری
  قیمت توافقی. آزمایش سونو هم دارم.
  تماس: صفر نهصد یازده پانصدو پنجاهو شش هشتادو نه نوزده
  خریدار واقعی فقط پیام یا واتساپ
  ممنون

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه