• حسین نظرزاده فروشنده کلیه B+
  • متولد 1378 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیهB+میفروشم با قیمت مناسب
    آزمایشHlaهم دادم همه چیز هم آماده است

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه