• نقی عبدالرزاقی خریدار کلیه O+
  • متولد 1353 از استان قزوین
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات هرچه زودتر خریدارم قیمت توافقی با فروشنده واقعی کنار خواهیم آمد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه