• محسن 1369 فروشنده کلیه O-
 • متولد 1369 از استان گلستان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام سی سالمه o-
  (به تمام گروهای خونی میخوره) مجرد.مذکر.سالم. لطفا جهت تماس به شماره صفر نهصدونود دو صدوهشتادهشت پنجاه سی و یک تماس بگیرین
  فروش به دلیل نیاز مالی

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه