• محسن فروشنده کلیه O-
 • متولد 1369 از استان گلستان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام سی سالمه o-
  (به تمام گروههای خونی میخوره) مجرد.مذکر.سالم. لطفا جهت تماس به شماره صفر نهصدونود دو صدوهشتادهشت پنجاه سی و یک تماس بگیرین فروش به دلیل نیاز مالی.هر جا باشین میام.ازمایش هم دارم
  قیمت: توافقی

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه