• مهدی سیفی خریدار کلیه O+
  • متولد 1356 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار با گروه خونی o+ دهنده کلیه میخوام اگه دارای ازمایش HLA باشد بهتر است با شماره صفر نهصد و یازده هفتصد و چهل پنجاه وف شش چهل و پنج تماس بگیرید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه