• بی نام فروشنده کلیه A+
  • متولد 1367 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بدون هیچ بیماری کلیه سالم اهل هیچ دود و دمی نیستم تمام ازمایشات انجام شده
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه