• بیژن خریدار کلیه B+
  • متولد 1348 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار واقعی کلیه گروه خونیB+ تمامی آزمایشات انجام شده لطفا پیام بگذارید تا تماس بگیرم اگه فروشنده واقعی هستید پیام بدید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه