• عباس فروشنده کلیه B-
  • متولد 1365 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام رضایت نامه کتبی از خانواده دارم و آزمایش سنو گرافی آماده به علت بدهی هر جا بگید من می یام
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه