• مریم سادات اقازاده خریدار کلیه O+
  • متولد 1373 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار فوری کلیه از هر شهر کشور با داشتن ازمایشات و HLA
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه