• احمد اسدی فروشنده کلیه B+
  • متولد 1369 از استان قزوین
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش یک کلیه با قیمت توافقی هر جا باشه میام رضایت محضری هم دارم هزینه ازمایشات و رفت و امد به عهده خریدار میباشد صفر نهصد و نوزده دویست وهشتاد و سه چهل و پنج نود
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه