• احمدی فروشنده کلیه O-
  • متولد 1362 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام گروه خونی من oمنفی هستش تازه آزمایش خون دادم هیچگونه بیماری ندارم تو عمرم نه دارو‌خوردم نه سیگار کشیدم نه مشروب خوردم به دلیل مشکل مالی فروشنده هستم باشماره صفرنهصدوپنچ -پانصدوسی -نودوشش -هفتادوپنج تماس بگیرین اون شماره روی صفحه کارنمیکنه.آزمایش HLA تازه دادم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه