• احمدی 09055309675 فروشنده کلیه O-
  • متولد 1363 از استان گلستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام گروه خونی من oمنفی هستش تازه آزمایش خون دادم هیچگونه بیماری ندارم تو عمرم نه دارو‌خوردم نه سیگار کشیدم نه مشروب خوردم به دلیل مشکل مالی فروشنده هستم باشماره صفرنهصدوپنچ -پانصدوسی -نودوشش -هفتادوپنج تماس بگیرین اون شماره روی صفحه کارنمیکنه.آزمایش HLA تازه دادم.سونوگرافی کلیه و‌مثانه رو هم تازه گرفتم.هرشهری باشه میام مشکل رضایت نامه ندارم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه