• زهره شادمهر فروشنده کلیه O+
 • متولد 1367 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروشی فوری فوری
  هیچ گونه بیماری زمینه ای ندارم و سیگار ، الکل و قلیان مصرف نمیکنم
  قیمت صد و بیست و پنج

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه