• صحرانورد. 09139846522 تماس خریدار کلیه O+
  • متولد 1372 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند یک کلیه o+ و دارای این مشخصات...(آقای زیر سی سال ) قد بلند ، اصلا مواد ، سیگار و مشروبات الکی مصرف نکرده باشد ، و همچنین سالم بودن کامل کلیه وچکاپ کامل توسط دکتر متخصص،قیمت هم توافقی ؛لطفا اهدا کننده با این مشخصات با این شماره تماس بگیرد:صفر نهصد سیزده نهصد هشتاد چهار شصت پنج بیست دو. پیامک، تماس، واتساپ پاسخگو هستم.افراد دارای ازمایشhla در واتساپ ارسال نمایند.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه